Beh-ding ding ding ding dididing ding bing bing pscht,

Dorhrm bom bom bedom bem bom bedom bom bum ba ba bom bom,

Bouuuuum bom bom bedahm, Bom be barbedarm bedabedabedabeda

Bbrrrrrimm bbrrrrramm bbbrrrrrrrrraammmmm ddddddraammm,

Bah bah baah baah ba wheeeeeee-eeeee-eeeee!

[via Shopblogger, via wikipedia]